وبینار های ویپ ایران

با حضور در وبینار های ویپ ایران، دانش خود را به روز نگه دارید

اطلاعات وبینار های آینده

یکشنبه، 5 اسفند 97

امنیت ویپ

بررسی حملا ویپ و راه های جلوگیری بر روی سیستم های استریسکی
ثبت نام وبینار

یکشنبه، 5 اسفند 97

یکشنبه، 8 اردیبهشت 98

تنظیم گیت وی گرند استریسم

بررسی گیت وی شهری گرند استریسم
ثبت نام وبینار

آخرین ویدئو ها

26 آبان 1397
وبینار
وبینار شماره 5، انواع خطوط شهری، هر آنچه که باید بدانید {source}<!-- You can place html anywhere within the source tags --><div id="15424613025928994"><scr...
22 مهر 1397
ایزابل (Issabel)
وبینار
امکانات جدید ایزابل 4، ایزو 20180907 {source}<!-- You can place html anywhere within the source tags --><div id="15395205103755057"><script type="text/Java...
17 تیر 1397
ایزابل (Issabel)
ویدئو
وبینار
نصب و تنظیم برنامه نظارتی اسمارت فینک (SmartFink) بر روی سیستم تلفنی ایزابل (Issabel) {source}<!-- You can place html anywhere within the source tags --><div id=...
03 فروردين 1397
وبینار
وبینار
 وبینار شماره 1، امکانات جدید ایزابل چیست؟ {source}<!-- You can place html anywhere within the source tags --><div id="15242996818925829"><script type="tex...

حمایت کنندگان

حمایت کنندگان برگزاری وبینار های ویپ ایران

شاتل