دوره های آموزشی سال 1389

دوره آموزشی ویپ - متخصص الستیکس - شهریور 1389

حامد کوه فلاح
حامد کوه فلاح

haamed

 

Icons 1 Moshakhasat

 

عنوان متخصص الستیکس
کد دوره E002
تاریخ برگزاری 25 شهریور 1389
مدرس حامد کوه فلاح
محل برگزاری تهران
دانشجویان

اسدالله مقیمی
امیر حسین تیموریان
جواد حجتی
سعید شمس
صادق فروتنی
  فرزاد قربانی فر
  فرشاد بوساری
  محسن خوانساری
  محمد نبی پور
  محمدعلی اکبری