پیام های صوتی فارسی استریسک

پیام های فارسی صوتی استریسک

مهم ترین بخش سیستم تلفنی شما که مشتریان شما با آن در ارتباط هستند، پیام های صوتی مورد استفاده در سیستم تلفنی شماست، استفاده از پیام های کامل و با کیفیت بالا می تواند تاثیر بسیار مثبتی بر حس تماس گیرنده بگذارد.

کامل ترین بسته صوتی فارسی پیام های سیستم های تلفنی مبتنی بر استریسک، شما اگر از از Elastix, Freepbx, Issable, AsteriskNOw و یا هر سیستم مبتنی بر استریسک استفاده می کنید این بسته پیام های صوتی فارسی مناسب شما خواهد بود.

 ضبط پیام های صوتی استریسک کار بسیار مشکلی است، سختی کار در نحوه ترجمه پیام هاست، به دلیل تفاوت در نحوه بیان جملات بین فارسی و انگلیسی، ترجمه جملات به تجربه و تسلط بسیار بر روی سیستم تلفنی استریسک نیاز دارد، بسته تهیه شده بار ها توسط متخصصین استریسک بازبینی شده تا به بی نقص ترین بسته پیام صوتی استریسک تبدیل گردد. این فرصت را برای تهیه این بسته با قیمتی مناسب از دست ندهید.

بیش از 900 فایل صوتی فارسی برای سیستم تلفنی استریسکس شما (الستیکس)، این فایل های صوتی با صدای گوینده معروف رادیو خانم فاطمه نظام آبادی فرهانی  و در استودیو با بهترین کیفیت ضبط گردیده است، مهتر از آن نظارت کامل بر متن فایل های صوتی توسط گروه ویپ ایران تهیه شده است، تمامی تلاش صورت گرفته تا مجموعه ای بی نقص در اختیار شما دوستان قرار گیرد.

پیام های صوتی ویژه

در این بسته علاوه بر پیام ها سیستم تلفنی استریسک همانند صندوق صوتی، صف انتظار، خطاهای سیستمی و ... بیش از 200 پیام دیگر نیز جهت استفاده در بخش های مختلف سیستم تلفنی و یا هوشمند سازی آن ضبط گردده است.

برخی از پیام های ویژه ضبط شده در این بسته عبارت است از:

- نام روز ها، ماه ها

- نام فصل ها

- نام بانک ها

- نام شرکت های مخابراتی

- پیام های دریافت ورودی همانند "لطفا شماره ارت خود را وارد نمایید"

- پیام های خوش آمد گویی

- پیام های زمان بندی ساعات کاری 

دریاقت لیست پیام های اضافه بر سیستم تلفنی استریسک

 

نمونه پیام های ضبط شده

نمونه 1

نمونه 2

نمونه 3

نمونه 4