1. سپهر
 2. استریسک - برنامه نویسی، مفاهیم ...
 3. جمعه, 08 شهریور 1398
سلام
به دنبال این هستم که سیستم ویپ که بر پایه VOIZ است را به برنامه CRM که توسط خودم نوشته شده متصل کنم. فعلا در سیستم CRM از طریق Caller ID ، تماس های وروردی و خروجی را ثبت میکنم و بصورت POP UP به اپراتور هم نشان میدهم. حال که به سمت VOIP حرکت کرده ایم، نیاز دارم که در برنامه که با .NET نوشته شده است، به طریقی از رویدادهایی که در مرکز تماس اتفاق می افتد مطلع شوم. بقیه اش را با برنامه نویسی حل میکنم.
مشاهده کردم که AMI میتواند به من کمک کند. خواستم مطمئن شوم که مسیر صحیحی را دنبال میکنم و اینکه اگر ابزار ساده تر و یا راه حل مناسبتری وجود دارد، آن را انتخاب کنم.
نظر
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است!


هنوز به این موضوع پاسخی داده نشده است

دسته بندی ها

سیستم های تلفنی کدباز
 1. 105 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیسکو Cisco
 1. 57 پست
 2. 0 زیرمجموعه
سیستم تلفنی FreePBX
 1. 48 پست
 2. 0 زیرمجموعه
شبکه و زیرساخت
 1. 61 پست
 2. 0 زیرمجموعه
تازه واردین دنیای ویپ
 1. 916 پست
 2. 0 زیرمجموعه