سیستم تلفنی محبوب الستیکس به دلیل واگذاری نام، در آینده با نام ایزابل و توسط گروهی از شرکت ها و برنامه نویسان حرفه ای، با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد، حال گروه ایزابل برای طراحی نمای گرافیکی و یا همان لوگوی این محصول یک رای گیری ترتیب داده اند تا از همان ابتدا در تمامی زمینه ها از نظر افراد علاقمند و مرتبط در توسعه آن کمک بگیرند.

می توانید از طریق لینک زیر در نظرسنجی تعیین لوگوی ایزابل (ISSABEL) شرکت کرده و در انتخاب آن سهیم باشید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQK--VcG9DW3jWeORCDoIKnIke1rd-A0dOipKpNYsx99YBqQ/viewform